Menu

Spolupracuji

NF Seňorina podporuje pečující o blízké s Alzheimerovou nemocí. Novým projektem v rámci osvěty je spuštění podcastu Aloisovy otázky. V říjnové epizodě podcastu v roce 2022 mne na téma Seniorská křehkost  zpovídala Jarka Švarcbachová, zakladatelka NF Seňorina.

NF Seňorina je také partnerem sociální odlehčovací služby pro seniory s demencí Centrum Seňorina. Centrum Seňorina pomáhá rodinám, které doma pečují o seniora s Alzheimerovou chorobou. V ambulantní odlehčovací službě, obdobě denního stacionáře, i v pobytové odlehčovací službě, ve formě krátkodobých pobytů, využívá Montessori přístup v péči o seniory.

 

ŽIVOT 90 , z.ú., poskytuje sociální služby, které pomáhají seniorům žít déle doma. Také rozvíjí dobrovolnickou činnost, která se odehrává hned v několika službách pro seniory.

X

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

 

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.