Menu

Přednáška pro veřejnost

SENIORSKÁ KŘEHKOST A SARKOPENIE Z POHLEDU FYZIOTERAPIE

 

Proč starší člověk, který je byť krátkodobě hospitalizován nebo upoután na lůžko, ztrácí schopnost chůze? Doslova není schopen se postavit na vlastní nohy. Je možné zachovat svalovou hmotu a sílu i ve vyšším věku? Jak být samostatný a soběstačný v běžných denních činnostech a nezávislý na okolí pomocí pravidelné pohybové aktivity? Nevíte, které cviky a proč jsou vhodné pro seniory? Je životní styl a způsob stravování důležitý i ve starším věku? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další se dozvíte v této přednášce.

TÉMATA PŘEDNÁŠKY

Co to je senorská křehkost, jak vzniká a jak se projevuje, jakým způsobem negativně ovlivňuje život seniora.

Co to je sarkopenie a jak předcházet jejímu vzniku.

Jak přispět k zachování nezávislosti seniora na okolí, prevenceztráty samostatnosti a soběstačnosti v senirském věku.

Příběhy z praxe, zkušenosti z práce se seniory v domově pro seniory i z péče o dlouhověkou osobu.

PRO KOHO JE PŘEDNÁŠKA URČENA

Pro zájemce z řad neformálních pečujících, pro rodinné příslušníky i dobrovolníky, kteří tráví čas se seniory, a bude zajímavý i pro aktivní seniory, kteří pečují o své zdraví.

 

SENIORSKÁ KŘEHKOST

Seniorská křehkost, frailty, je věkem podmíněný závažný pokles zdatnosti, adaptability a odolnosti vůči stresorům, jako je například úraz, infekce nebo operace. Je způsobená úbytkem funkční kapacity nervosvalové soustavy (svalů, kostí, přenosu nervových vzruchů), srdečně-cévní soustavy a plic. Vedle stárnutí k tomuto stavu přispívá životní styl a často také vzájemně se ovlivňující chronická onemocnění.

Seniorská křehkost tedy není nemoc nebo postižení, ale klinický syndrom, soubor příznaků. Mezi hlavní příznaky patří nechtěný úbytek hmotnosti, únava až vyčerpanost, ztráta svalové síly a pocit slabosti, pomalá chůze, nízká úroveň aktivity. 

Křehkost je spojena s mnoha negativními dopady na život seniora, jako je snížení fyzické výkonnosti, opakované pády, zhoršení kvality života se ztrátou soběstačnosti a samostatnosti, zvýšená nemocnost a časté hospitalizace, potřeba umístění do ústavů sociální péče a nakonec i zkrácení délky života. Je také považována za rizikový faktor pro rozvoj demence.

Objevuje se u 10 % osob ve věku nad 65 let a u 24–50 % osob ve věku nad 86 let. Častějí postihuje ženy.

Zároveň je třeba zdůraznit, že KŘEHKOST NENÍ STAV NEVYHNUTELNÝ A NENÍ SOUČÁSTÍ ZDRAVÉHO STÁRNUTÍDo určitého stupně křehkosti to je stav vratný. Je důležité ji odhalit včas, než začne způsobovat potíže, kterých si senior všimne. Pak je třeba začít cíleně pracovat s tělesnou kondicí a upravit jídelníček.

 

SARKOPENIE

Sarkopenie je progresivní (postupně probíhající) a generalizované (týkající se všech částí těla) postižení kosterních svalů spojené s větší pravděpodobností nepříznivých událostí včetně pádů, zlomenin, fyzické nemohoucnosti a mortality (úmrtnosti).

Postupně dochází k úbytku svalové hmoty, snížení svalové síly a snížení fyzické výkonnosti. Častěji postihuje ženy. 

Proč je svalový systém tak důležitý? Kosterní svalstvo tvoří 40–50 % celkové tělesné hmotnosti. Zajišťuje nejen lokomoci a pohyb těla, ale jeho správná funkce je nutná i pro udržování vnitřního prostředí organismu. Významně se podílí na celkové spotřebě kyslíku, celkovém obratu a ukládání energetických zásob i metabolismu.  

X

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

 

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.