Menu

Akreditovaný kurz

PREVENCE PÁDŮ A ZTRÁTY SVALOVÉ SÍLY V SENIORSKÉM VĚKU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
A NEFORMÁLNÍ PEČOVATELE
V ROZSAHU 8 VYUČOVACÍCH HODIN

 

Akreditace MPSV č. A2023/0346-PC/PP

ANOTACE

Nezbytným předpokladem pro prevenci pádů a udržení samostatnosti a soběstačnosti seniorů je dostatečná svalová síla, přiměřená pohyblivost kloubů, schopnost udržet stabilitu a rovnováhu a odpovídající funkční zdatnost srdce a plic. Pocit fyzické síly a vitality navíc také podporuje duševní a emocionální zdraví.

Dle § 116 odst. 1, písm. b) zákona č. 108/2006 Sb. vykonává pracovník v sociálních službách také základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající mimo jiné i v provádění volnočasových aktivit, a to formou pohybové výchovy.

V teoretické části vzdělávacího programu si účastníci obnoví vědomosti o seniorské křehkosti, jejím vzniku a projevech, vlivu na riziko vzniku pádů a možnosti prevence, to vše v souvislosti s možnou ztrátou samostatnosti a soběstačnosti. Doplní si znalosti o vývoji svalové hmoty a síly v průběhu života, o projevech a následcích ztráty svalové hmoty a síly a možnostech prevence. Upevní si vědomosti o péči o seniory s opakovanými pády. Příklady a příběhy z praxe oživí výklad.

V praktické části si účastníci osvojí cviky, které jsou lety výzkumů prověřené, bezpečné pro seniory, účinné, snadné k naučení a které se pak mohou využívat při volnočasových aktivitách v rámci pohybové výchovy. Získají informace o metodickém postupu. Pomocí shlédnutí 3D animací si prohloubí znalosti o funkci pohybové soustavy v souvislosti se cviky. Rozvinou své dovednosti a tím i kvalitu nabízených volnočasových aktivit pro seniory.

Každý účastník kurzu obdrží písemné materiály s obrazovou přílohou.

CÍLOVÉ KOMPETENCE

Účastník vzdělávacího programu si obnoví vědomosti o seniorské křehkosti, jejím vzniku a projevech, vlivu na riziko vzniku pádů a možnosti prevence, to vše v souvislosti s možnou ztrátou samostatnosti a soběstačnosti.

Doplní si znalosti o vývoji svalové hmoty a síly v průběhu života, o projevech a následcích ztráty svalové hmoty a síly a možnostech prevence.

Upevní si vědomosti o péči o seniory s opakovanými pády.

Osvojí si bezpečné, účinné a snadné cviky, které se hodí k využití při volnočasových aktivitách v rámci pohybové výchovy.

Rozvine své dovednosti při péči o seniory a tím jim napomůže k udržení či obnovení samostatnosti a soběstačnosti při všedních denních činnostech.

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ

20

14. října 2024, kurz s akreditací MPSV
Volná místa
1 800,00 Kč

X

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

 

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.