Menu

O mně

MGR. ILONA SLAVÍČKOVÁ

VZDĚLÁNÍ

Pomaturitní kvalifikační studium, studijní obor Rehabilitační pracovník

FTVS UK, studijní obor TV a sport - rehabilitace

Nestátní vzdělávací zařízení Kidokai Shiatsu Academy, tříleté studium a trénink 
 

PRAXE

Klinika komplexní rehabilitace Monada

Domov pro seniory Nová slunečnice, oddělení fyzioterapie

Vlastní praxe, japonská tlaková masáž šiacu, instruktážní cvičení 
 

LEKTORSKÉ AKTIVITY

Kidokai Shiatsu Academy

Senior fitnes, rekvalifikační kurz Instruktor zdravotní tělesné výchovy pro cvičení se seniory
 

SPOLUPRÁCE 

Instruktorka intervenčního programu fyzické aktivity v mezinárodním vědeckém projektu SPRINTT pod vedením prof. MUDr. Evy Topinkové, CSc., přednostky Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Nadační fond Seňorina, založený Jarkou Švarcbachovou, podporuje pečující o blízké s Alzheimerovou nemocí. Novým projektem v rámci osvěty je spuštění podcastu Aloisovy otázky

NF Seňorina je také partnerem sociální odlehčovací služby pro seniory s demencí Centrum Seňorina. Centrum Seňorina pomáhá rodinám, které doma pečují o seniora s Alzheimerovou chorobou. V ambulantní odlehčovací službě, obdobě denního stacionáře, i v pobytové odlehčovací službě, ve formě krátkodobých pobytů, využívá Montessori přístup v péči o seniory.

ŽIVOT 90 , z.ú., poskytuje sociální služby, které pomáhají seniorům žít déle doma. Také rozvíjí dobrovolnickou činnost, která se odehrává hned v několika službách pro seniory.

X

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

 

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.