Menu

Sarkopenie

Sarkopenie je progresivní (postupně probíhající) a generalizované (týkající se všech částí těla) postižení kosterních svalů spojené s větší pravděpodobností nepříznivých událostí včetně pádů, zlomenin, fyzické nemohoucnosti a mortality (úmrtnosti).

Postupně dochází k úbytku svalové hmoty, snížení svalové síly a snížení fyzické výkonnosti. Častěji postihuje ženy. 

Mezi příčiny vzniku sarkopenie patří nerovnováha mezi tvorbou a odbouráváním svalových proteinů (bílkovin). Dále je to snížení počtu a velikosti svalových vláken hlavně II. typu (jsou to rychlá červená vlákna s funkcí maximální silový pohyb), zvýšené množství tukových buněk ve svalu i mezi svaly, poškozené mitochondrie (zajišťují buněčné dýchání) a v neposlední řadě i změněné neurologické signalizační a kontrolní mechanismy svalové funkce.

Proč je svalový systém tak důležitý? Kosterní svalstvo tvoří 4050 % celkové tělesné hmotnosti. Zajišťuje nejen lokomoci a pohyb těla, ale jeho správná funkce je nutná i pro udržování vnitřního prostředí organismu. Významně se podílí na celkové spotřebě kyslíku, celkovém obratu a ukládání energetických zásob i metabolismu. 

X

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

 

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.